Vítejte na stránkách VPK Stavby s.r.o.

Provádíme výstavbu vodovodních sítí, kanalizací a jejich přípojek v oblasti města Praha a Středočeského kraje.

Jako každé řemeslo také práce s rozvody vody vyžaduje znalost platných norem a letité zkušenosti v oboru. Vodovody a kanalizace jsou páteřní sítí každého domu, budovy či obce. Výstavba vodovodních sítí a výstavba kanalizací vyžaduje vysoce odborný přístup zhotovitelských firem, znalosti platných norem, legislativy, mechaniky a dynamiky, ale také dobrý přehled v moderních technologiích a současných vodoinstalačních materiálech. Nekvalitně provedené vodoinstalace a kanalizace mívají za následek nejen špatnou funkci vodovodů a problémy s domovními odpady, ale mohou v krajním případě i ohrozit zdraví a bezpečnost osob, jak se o tom lze přesvědčit na mnoha místech v Praze a ve Středočeském kraji. Proto je potřeba výběru vodoinstalatérské firmy pro zamýšlenou výstavbu nebo rekonstrukci staveb věnovat náležitou pozornost.

Stejně tak Veškerá plynová zařízení mohou ze zákona realizovat jen kvalifikovaní zhotovitelé - plynaři. Montáže, opravy či rekonstrukce plynu na všech úrovních plynoinstalací nelze provádět svépomocí nebo zajišťovat je instalatéry bez odpovídajícího oprávnění. Nerespektování tohoto zákonného nařízení může být kvalifikováno jako trestný čin obecného ohrožení osob a majetku. Proto je žádoucí, aby si zákazník vždy prověřil, zda se firma může prokázat oprávněním k práci na plynových zařízeních, kterým disponují pouze plynaři s platným osvědčením.

Voda a kanalizace

Montáže vodovodů

výstavba, instalace a montáže vodovodních sítí

Opravy vodovodů

veškeré opravy a servis vodovodních sítí

Havárie vodovodů

realizujeme všechny akutní opravy vodovodů

Rekonstrukce vodovodů

obnova stávajících rozvodů, modernizace, rekonstrukce rozvodů vody, modernizace a rozšiřování vodovodních sítí

Kanalizace

Montáže kanalizací

výstavba a montáže kanalizačních sítí

Opravy kanalizací

servis a údržba kanalizačních systémů

Havárie kanalizací

poruchová služba kanalizace - akutní opravy havárií kanalizací

Rekonstrukce kanalizací

modernizace a rozšiřování stávajících kanalizačních sítí

Čištění kanalizací

čištění neprůchodných kanalizačních vedení, přípojek a rozvodů

Plyn

Montáže plynu

instalace a montáže domovních plynovodů

Opravy plynu

opravy, servis a údržba domovních plynovodů

Rekonstrukce plynu

modernizace domovních plynovodů

Reference

  • Desing Style s.r.o. přípojky v Milovicích - realizace 2021
  • Atelier P.H.A. spol. s.r.o. – vodovodní a kanalizační řad Milovice, realizace 2021
  • Misijní skupina církve slovo života Milovice – vodovodní přípojka, realizace 2021
  • Atelier P.H.A. spol. s.r.o. – vodovodní řad Milovice, realizace 2020
  • Římskokatolická farnost Lysá nad Labem – prodloužení vodovodního řadu Milovice realizace 2020
  • Melvia Trade s.r.o. – vodovodní a kanalizační přípojka Milovice, realizace 2020

Kontaktujte nás

Vyberte...
Montáže vodovodů
Opravy vodovodů
Havárie vodovodů
Rekonstrukce vodovodů
Montáže kanalizací
Opravy kanalizací
Havárie kanalizací
Rekonstrukce kanalizací
Čištění kanalizací
Montáže plynu
Opravy plynu
Rekonstrukce plynu

Zpráva byla úspěšně odeslána.

Close